Nhà giáo
Nguyễn Thị Thương

Trường Phổ thông Việt – Úc

người đang theo học

Lớp học đã tạo

Quang học và ứng dụng

67 học sinh  •  1 bài học

Bài giảng đã tạo

Học thử

Gương cầu lõm

136 lượt học
Học thử

Đề thi đã tạo

fdsfdsf

Lớp 6  •  Kiểm tra chương
0 lượt làm

gdfgdg

Lớp 10  •  Kiểm tra chương
0 lượt làm