thubui890

Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm

người đang quan tâm

Lớp đang học

LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH

95 học sinh  •  9 bài học

Sáng tạo toán học

46 học sinh  •  44 bài học

Bài giảng đã học

Học thử

Diện tích hình tròn

38 lượt học

Đề thi đã làm

Test for Unit 7

Lớp 6  •  Kiểm tra chương
13 lượt làm

Test for Unit 8

Lớp 8  •  Kiểm tra chương
2 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào