Nhà giáo
Nguyễn Minh Thảo

Trường Phổ thông Việt – Úc

người đang theo học

Lớp học đã tạo

Luyện thi Vật Lý_Thầy Nguyễn Minh Thảo

0 học sinh  •  1 bài học

Bài giảng đã tạo

Đề thi đã tạo

ffdjfl

Lớp 9  •  Kiểm tra chương
0 lượt làm

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

Lớp 12  •  Kiểm tra chương
0 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Đọc và học

  910 lượt đọc

Epsilon số 2

  472 lượt đọc