Nhà giáo
Nguyễn Minh Thảo

Trường Phổ thông Việt – Úc

người đang theo học

Lớp học đã tạo

Luyện thi Vật Lý_Thầy Nguyễn Minh Thảo

0 học sinh  •  1 bài học

Vật lý lớp 10

0 học sinh  •  bài học

Bài giảng đã tạo

Đề thi đã tạo

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2016_TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2

Lớp 12  •  Thi thử THPT quốc gia
1 lượt làm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2016_CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

Lớp 12  •  Thi thử THPT quốc gia
1 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Đọc và học

  1038 lượt đọc

Epsilon số 2

  490 lượt đọc