Nhà giáo
Phan Ngọc Thơ

Trường THCS Tân Bình Thạnh

người đang theo học

Lớp học đã tạo

9MT

29 học sinh  •  1 bài học

9MTCB

1 học sinh  •  bài học

Bài giảng đã tạo

Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

41 lượt học
Học thử

Căn bậc hai

146 lượt học

Đề thi đã tạo

KIỂM TRA HH9 CHƯƠNG I (CƠ BẢN)

Lớp 9  •  Kiểm tra chương
52 lượt làm

KIỂM TRA CHƯƠNG I HH 9

Lớp 9  •  Kiểm tra chương
104 lượt làm