Phạm Lan Trang

người đang quan tâm

Lớp đang học

Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2017

16 học sinh  •  bài học

Ôn thi THPTQG năm 2016

14 học sinh  •  bài học

Bài giảng đã học

Học thử

Tây Tiến

36 lượt học

Tây Tiến

6 lượt học

Đề thi đã làm

Kiểm tra truyện ngắn Việt Nam (1965-1986)

Lớp 12  •  Kiểm tra chương
4 lượt làm

Người lái đò sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Lớp 12  •  Kiểm tra chương
3 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào