Phạm Lan Trang

người đang quan tâm

Lớp đang học

Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2017

14 học sinh  •  19 bài học

Ôn thi THPTQG năm 2016

11 học sinh  •  0 bài học

Bài giảng đã học

Học thử

Tây Tiến

36 lượt học

Tây Tiến

6 lượt học

Đề thi đã làm

Đề kiểm tra chuyên đề Tích phân

Lớp 12  •  Chuyên đề
39 lượt làm

Kiểm tra điện xoay chiều

Lớp 12  •  Chuyên đề
15 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào