Nguyễn Võ Gia Phúc

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết

người đang quan tâm

Đang quan tâm thầy cô

Lớp đang học

Em giỏi Tập đọc

7 học sinh  •  bài học

Phụ đạo Toán lớp 3

98 học sinh  •  bài học

Phụ đạo Tiếng Việt lớp 3

37 học sinh  •  bài học

Bài giảng đã học

Học thử

Luyện tập (trang 4)

30 lượt học

Đề thi đã làm

KIỂM TRA CHỦ ĐIỂM MĂNG NON

Lớp 3  •  Kiểm tra chương
206 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào