Dương Gia Huy

Trường THCS Lý Thường Kiệt

người đang quan tâm

Lớp đang học

Hiện chưa theo học lớp nào

Bài giảng đã học

Truyện và kí

1 lượt học

Sự ngưng tụ

1 lượt học

Đề thi đã làm

Kiểm tra chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Lớp 6  •  Kiểm tra chương
20 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào