Nhà giáo
Tống Phước Hiển

Trường THCS Pascal

người đang theo học

Lớp học đã tạo

Toán học & Kết nối Khối 6

69 học sinh  •  bài học

Toán học & Kết nối Khối 7

63 học sinh  •  bài học

Bài giảng đã tạo

Đề thi đã tạo

Toán học & kết nối tuần 3

Lớp 8  •  Kiểm tra tuần
149 lượt làm

Toán học & kết nối tuần 3

Lớp 9  •  Kiểm tra tuần
104 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào