Nhà giáo
Đinh Hạnh

người đang theo học

Lớp học đã tạo

lớp 8A2

66 học sinh  •  1 bài học

Đề thi đã tạo

Kiểm tra chương bất phương trình

Lớp 8  •  Kiểm tra chương
56 lượt làm

Kiểm tra chuyên đề về toạ độ trong mặt phẳng

Lớp 10  •  Kiểm tra chuyên đề
21 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào