Nhà giáo
Phan Duy Nghĩa

người đang theo học

Lớp học đã tạo

Số hoc

6 học sinh  •  28 bài học

Toán nâng cao

28 học sinh  •  44 bài học

Đề thi đã tạo

Đề kiểm tra giữa học kỳ II - môn Toán lớp 5

Lớp 5  •  Thi giữa kì II
4 lượt làm

Kiểm tra về phân số

Lớp 5  •  Kiểm tra chương
248 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào