Nhà giáo
Phan Duy Nghĩa

người đang theo học

Lớp học đã tạo

Số hoc

8 học sinh  •  28 bài học

Toán nâng cao

33 học sinh  •  44 bài học

Đề thi đã tạo

Đề kiểm tra giữa học kỳ II - môn Toán lớp 5

Lớp 5  •  Thi giữa kì II
5 lượt làm

Kiểm tra về phân số

Lớp 5  •  Kiểm tra chương
266 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Epsilon số 11

  249 lượt đọc

Toán tuổi thơ 1 số 111

  2758 lượt đọc