Đức đạt

Trường THCS Lương Thế Vinh

người đang quan tâm

Đang quan tâm thầy cô

    Đức đạt chưa quan tâm giáo viên nào

Lớp đang học

Trống Jazz

1 học sinh  •  bài học

Bài giảng đã học

Học thử

Ghi số tự nhiên

8 lượt học

Đề thi đã làm

Test English 1

Lớp 6  •  Thi học kì I
674 lượt làm

Test English 1

Lớp 6  •  Thi học kì I
229 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

"Học toán cùng Jenny" số 2

  156 lượt đọc

"Học toán cùng Jenny" số 1

  2651 lượt đọc